Trwa ładowanie proszę czekać ...

Marihuana w kontekście szumu neuronalnego

18 kwietnia 2016

Ddelta-9-tetrahydrokannabinol – podstawowy składnik marihuany – jest poddawany wielu badaniom naukowym. Ich wyniki są coraz bardziej zbieżne, charakterystyczne jest przy tym dla nich to, że potwierdzają iż jest on w stanie wywołać tymczasowe objawy psychotyczne u osób zdrowych.

Dla objawów tych charakterystyczne jest to, że są one zbliżone do tych, które są typowe dla schizofreników. Do niedawna zagadką dla naukowców był przede wszystkim mechanizm występowania opisywanego zjawiska, teraz jednak możemy poszczycić się tym, że udało się nam wzbogacić wiedzę na jego temat. Autorzy najnowszych badań zwracają uwagę na to, że delta-9-tetrahydrokannabinol pozwala na intensyfikację przypadkowych wyładowań neuronów znanych w literaturze naukowej jako szum neuronalny.

Można więc domniemać, że to właśnie zwiększony szum neuronalny przyczynia się do tego, że osoby zdrowe po użyciu konopi doświadczają tak zwanych efektów psychotycznych. Do zwiększenia szumu neuronalnego dochodzi już przy dawce typowej dla polowy klasycznego skręta. Szum ten zaburza normalny sposób przetwarzania informacji przez mózg, a im dawka jest wyższa, tym silniej odczuwane są jego rezultaty. Naukowcy dokonali badań na grupie składającej się z 24 uczestników, a jeśli pierwsze wyniki zostaną potwierdzone podczas kolejnych eksperymentów, może się okazać, że medycyna zbliży się do wyjaśnienia przynajmniej niektórych objawów typowych dla osób zmagających się z problemem schizofrenii.

składniki konopi Mamy do czynienia z badaniami niezwykle interesującymi, do tej pory bowiem brakowało dostatecznie dużej liczby publikacji, których autorzy koncentrowaliby się na związku aktywnego składnika konopi indyjskich oraz objawów typowych dla schizofrenii. Co więcej, są to badania, które mogą przybliżyć naukowców do wyjaśnienia tego, w jaki sposób marihuana wpływa na funkcje poznawcze. Pozwoli to na zrozumienie przynajmniej kilku procesów utożsamianych z psychozami i może okazać się cennym argumentem podczas dyskusji na temat dostępu do konopi indyjskich.